Bir Bilgi Markası

Segmentasyon / Bölümleme

Değişik bilim ve uygulama dallarında genel olarak “benzer olan unsurları bir araya getirerek bölümleme” olarak ifade edilen, İngilizce segmentation sözcüğünün Türkçeleşmiş hali “segmentasyon” dur. Segmentasyon / Bölümleme pazarlama alanında da çok sık kullanılan bir kavram.

Pazarlama sürecinde, geniş tüketici-müşteri kitlesinin içinde yer alan değişik talepleri değerlendirerek, bu farklılaşan taleplere, markanın farklı cevaplar vererek ihtiyaçları karşılaması amacıyla, ilgili büyük hedef kitleyi belli özelliklere göre ayrıştırmasına, pazar segmentasyonu adı verilir.

Pazarlamada, müşteri-tüketicilerin cinsiyet, yaş, gelir durumları, meslekleri, eğitim durumları, davranış şekilleri, yaşam tarzları gibi pek çok farklı unsur, pazar segmentasyonuna konu olabilir. Dünyada özellikle perakende şirketleri arasında 5.000’e varan segment uygulayanları bulunuyor.

Segmentasyon ile bölümlere ayrılan tüketici-müşteri kitlelerin markadan beklentileri, markanın onlara ayrı ayrı vaadleri ile bir araya getirilir. Değer önerisi buradaki en önemli unsurlardan biri. Böylece genel bir ihtiyaç karşılama ile mutsuz bırakılan bazı hedef kitle bölümleri de pazarlama sürecinin içinde tutulur.

Segmentasyona bağlı gerçekleştirilen pazarlama – satış süreçleri için segmentasyon stratejileri oluşturulur. Bu stratejilerde dikkat edilen noktalar:

  • Segmentasyona konu olan bölümlerin/segmentlerin, özelliklerinin ortaya çıkarılması, analizi
  • Markanın bilgi kaynaklarının segmentlere göre yeniden yapılandırılması
  • Segmentlerin pazarlama değerlerinin belirlenmesi ve segmentlerin önceliklendirilmesi
  • Segment analizi ile elde edilmiş olan verilerin düzenlenmesi (tüketim alışkanlıkları, alışveriş alışkanlıkları, yaşam tarzlarının belirlenmesi…)
  • Marka kimliğinin ve konumlandırmasının segmentlerle nasıl iletişim kuracağı, segmentleri ihtiyaçlarına göre vaadlerin netleştirilmesi
  • Segmentlere uygun iletişim, sunum ve satış şekillerinin belirlenerek uygulanması. Bu stratejinin en temel özelliği markanın segmentlere göre ürün geliştirme, iletişim, sunum, satış ve satış sonrası hareketlerinin belirlenmesidir.

Segmentasyonun yararları:

  • Eldeki sınırlı kaynaklar en verimli şekilde kullanılır.
  • Müşteri-tüketici markaya katkıları açısından derecelendirilir.
  • Rekabette avantaj yaratacak segmentler ortaya çıkarılır.
  • Pazarlama sürecinin tamamı segmentlere uygun olarak düzenlenebilir.

 


Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading...